úklidové prostředky a stroje úklidové prostředky a stroje
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

Winterhalter B -100 10 kg

Naše cena:

1 210,-Kč (s DPH)
1 000,-Kč ( bez DPH)


Objednací číslo:1922
Dostupnost: ihned k odeslání

Popis a Parametry

Možnosti použití Winterhalter B 100 N

Vhodný pro profesionální myčky na sklenice i nádobí a pro průchozí i pásové myčky, mycí stroje na černé nádobí, pracovní pomůcky v restauracích, hotelech a profesionálních kuchyní, stejně jako v pekárnách a řeznictví.
Použitelný pro sklenice a ostatní stolní nádobí vyrobené ze skla, porcelánu, plastu, nerezu a hliníku, vhodný i pro příbory a příslušenství.

Optimální pro měkkou vodu
Pro dosažení optimálních mycích výsledků doporučujeme používat tento oplachový prostředek ve Winterhalter myčkách společně s mycími prostředky Winterhalter a zařízením na úpravu vody.
Pro perfektní výsledky mytí skla doporučujeme odpovídající zařízení na úpravu vody Winterhalter.
 

 
Výhody Winterhalter B 100 N

· Univerzální, vysoce koncentrovaný
· Rovnoměrné smáčení
· Účinné schnutí
· Suchá sklenice bez kapek a šmouh
· Dokonalý lesk
· Zajiš’tuje stabilitu pivní pěny

 
Složení Winterhalter B 100 N:

Fosfáty, polykarboxyláty, neionové tenzidy, konzervační prostředky, soli organických kyselin

 

Dávkování Winterhalter B 100 N:

0,1 až 0,4 ml / l pomocí automatického dávkovacího zařízení, v závislosti na typu umývaného nádobí a kvalitě vody.
Dávkovací zařízení Winterhalter a jeho seřízení odborným servisem zaručuje perfektní výsledky oplachu.

Vyvážené zastoupení jednotlivých složek zajišťuje optimální ochranu nádobí a jedinečný mycí výsledek, zamezuje tvorbě pěny ve stroji, je šetrné k dekorovaným a křehkým skleničkám a prodlužuje životnost mycího stroje.


Důležité:

Oplachový prostředek  prostředek Winterhalter B 100 N  není určen pro domácí, ale pouze pro průmyslové a strojní použití!

Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Chraňte před mrazem při teplotě od -15 °C. 
Aby se zamezilo záměně, měl by být obal oplachového prostředku Winterhalter B 100 N v každém případě řádně označen.

Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do neodpovídajících nádob či lahví, apod.

Při výměně za jiný typ prostředku se musí kontejnery, hadičky i dávkovací zařízení důkladně propláchnout čerstvou vodou.

Barevné odchylky od standardu mycího prostředku mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu.
 

Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne po vypnutí stroje a ukončení samočistícího programu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout vnitřní  prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koroze. 

 
Bezpečnostní pokyny
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 Likvidace v souladu s úředními předpisy.
.
Objednací číslo: 1922
Výrobce: Winterhalter
Dostupnost: ihned k odeslání
Kde se používá: Kuchyň | Nádobí | Na sklo | Na nerez | pro hotely | pro restaurace
Hmotnost (kg): 10

Související produkty