Drogerie online a úklidové stroje Drogerie online a úklidové stroje
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

Real písek 10 kg

Naše cena:

634,-Kč (s DPH)
524,-Kč ( bez DPH)


Objednací číslo:561
Dostupnost: ihned k odeslání

Popis a Parametry

Real písek 10 kg

Účinný prostředek s jemným abrazivem, je určen k odstraňování připálenin a zaschlých zbytků jídla z nádobí a pro běžný úklid všech omyvatelných ploch v kuchyni (dřezy, obkladačky, kuchyňské linky, nerezové povrchy sporáku apod.).

Neuškodí žádné ploše z nerezi, umakartu, keramiky ani plastu. Dobře poslouží rovněž k běžné očistě koupelnového a WC zařízení – tedy k omytí umyvadel, van, WC mís a jiných keramických předmětu, z nichž bez škrábnutí očistí všechno ušpinění. Přípravek má homogenní suspenzi a příjemnou svěží parfemaci.

Antibakteriální přísada zaručí okamžité zničení nežádoucích bakterií a mikrobů a zanechá čištěný povrch hygienicky čistý.

       Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Objednací číslo: 561
Dostupnost: ihned k odeslání
Kde se používá: Kuchyň | Koupelna a WC | Nádobí

Alternativní produkty