úklidové prostředky a stroje úklidové prostředky a stroje
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

Pronto Wood polish 400 ml

Naše cena:

96.80,-Kč (s DPH)
80,-Kč ( bez DPH)


Objednací číslo:505
Dostupnost: ihned k odeslání

Popis a Parametry

Universální antistatický čisticí a lešticí přípravek na hladké povrchy Odstraňuje prach z různých povrchů, jako je např. kámen, kov, dřevo, sklo, elektronika apod. Usnadňuje utírání prachu a zanechává příjemnou vůni. Dlouhodobý antistatický účinek zabraňuje dalšímu usazování prachu.

Návod k použití:

Důkladně protřepejte.
Nastříkejte na povrch s setřete měkkou čistou tkaninou.
Při čištění malých předmětů nastříkejte přímo na tkaninu a vyleštěte povrch.

Bezpečnostní upozornění:    

Varování Standardní věty o nebezpečnosti:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Další označování: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých. 

Objednací číslo: 505
Výrobce: Pronto
Dostupnost: ihned k odeslání
Kde se používá: Kuchyň | Obývací pokoj | Ložnice | Nábytek | Na sklo | kanceláře
Objem nádoby: 400 ml